Boekingsvorwaarden:

Contract:

Met de boeking gaat de gast een bindende overeenkomst aan met de gastheer (verhuurder). De overeenkomst is gebaseerd op de beschrijving van de accomodatie en de aanvullende informatie in de boekingsovereenkomst zoals aan de klant beschikbaar is gesteld.

Boekingen kunnen worden gedaan, schriftelijk, per fax of via elektronische weg (e-mail, internet).

Het contract is geldig met de verklaring van aanvaarding (bevestiging) van de gastheer. Kennisgeving van aanvaarding zal ook in schriftelijke vorm (brief, fax, e-mail) worden bevestigt.

Indien de inhoud van de bevestiging van de boeking afwijkt, komt er is een nieuw aanbod van de gastheer. Het contract op diet nieuwe aanbod is geldig, als de gast door uitdrukkelijke verklaring, betaling of eindbetaling overgaat.

Als op verzoek van de gast een speciale prijsafspraak wordt gemaakt met de gastheer (verhuurder), zal deze overeekomst bindend zijn, als gast accepteert om het aanbod binnen de gestelde tijdslimiet van offerte te aanvaarden, of door direkte betaling of eindbetaling.

Prijzen en diensten:

De pijzen zijn definitief en inclusief btw. en alle bijkomende kosten, tenzij met betrekking tot de kosten anders angegeven. Uitgezonderd zijn, toeristenbelasting (lokale belasting) alsmede de tarivien op basis van gebruik (bijvoorbeeld, brandhout, telefoon) en voor optionelle en aanvullende diensten.

De door de gastheer verschuldigde diensten vloeien uitsluitend voort uit de inhoud van de reserveringsbevestiging in samenhang met de geldige brochure, website of woningbeschrijving, alsmede uit eventuele aanvullende afspraken die uitdrukkelijk met de gast zijn gemaakt.

Betaling:

De looptijd van de aanbetaling en de uiteindelijke betaling zijn overeengekomen met de gast en vermeld op de overeenkomst. Kortom, vragen wij voor een verblijf van 3 nachten 20% anbetaling, de resterende betaling (contante betaling) dient bij aankomst. Bij een verblijf van 2 nachten vragen wij om het volledige bedrag over te maken op onze rekening. In de boekingsbevestiging overeengekomen betalingen dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden overgemaakt. Voor de korte termijn boekingen, moet de betalingen minstens 2 dagen voor aankomst zijn overgemaakt of gegarandeerd.

Incidentele kosten, en extra diensten zullen worden berekend op het moment van vertrek. Voor dit doel is een constante betaling verplicht.

Als de gast een overeengekomen betaling ondanks aanmaningen door de gastheer niet binnen de gestelde limiet heeft voldaan, dan heeft de gastheer het recht om het contract met de gast te ontbinden, en annulieringskosten in rekening te brengen in overeenstemming met de geldende voorwaarden.

Aankomst en vertrek:

U kunt de vakantiewoning vanaf 15:00 uur bewonen. Bij aankomst na 19.00 uur, vragen wij u ons dat vooraf te melden. Wij vragen u beleefd om op de dag van vertrek om 10.00 uur de woning te hebben verlaten.

Annulering en niet-aankomst

In geval van annulering blijft de vordering van de gastheer op betaling van de totale overeengekomen prijs en de betaling voor extra diensten bestaan, en heeft de gastheer het recht een andere huurder toe te laten.

Bij annuleren tot 30 dagen voor aankomst bereken wij 20 % van de totale prijs.

De gastheer dient rekening te houden met een eventuele alternatieve bezetting en, voor zover dit niet mogelijk is, met bespaarde kosten.

Bij annuleren 14 dagen voor aankomst wordt 50 % berekend, en daarna vervolgens 90 % van de totaal overeengekomen huurprijs.

__

Een annuleringsverzekering wordt daarom aanbevolen.

Verplichtingen van de gast:

De gast is verplicht de accommodatie en de faciliteiten daarvan, alsmede alle voorzieningen van de gastheer, uitsluitend overeenkomstig hun bestemming en met algehele zorgvuldigheid te behandelen.

  • Huisdieren zijn uitdrukkelijk verboden in het huis. Dit is om allergologische redenen en geldt dus ook voor dieren die slechts korte tijd op bezoek zijn.
  • Ons huis is een niet-rokers huis, wij verzoeken u vriendelijk dit in acht te nemen.
  • Het huis moet bezemschoon worden achtergelaten. Overtollig vuil moet worden verwijderd.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat overtredingen van voornoemde punten aanleiding zullen geven tot het aanrekenen van latere reinigingskosten.

De gast ist verplicht om storingen of gebreken direct aan de gastheer te melden, zodat deze direct kunnen worden opgelost.

De gast kan het contract alleen opzeggen in geval van ernstige gebreken of storingen. Hij moet de gastheer eerst een redelijke termijn stellen voor het verhelpen van de gebreken in het kader van de kennisgeving van de gebreken, tenzij het verhelpen onmogelijk is of door de gastheer wordt geweigerd.

Schade ontstaan aan de woning tijdens het gebruik van de huur, moeten direct worden gemeld aan de verhuurder.

Het opladen van e-voertuigen (motorvoertuigen) is uitdrukkelijk verboden. Indien in een bijzonder geval opladen absoluut noodzakelijk is, moet vooraf contact worden opgenomen met de verhuurder of de contactpersoon van de verhuurder ter plaatse. Overtredingen hiervan zullen worden bestraft. Indien schade ontstaat door overbelasting van de huisinstallatie, moet deze worden vergoed door de veroorzaker van de schade.

Beperking van aansprakelijkheid

De gastheer is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening in verband met diensten die tijdens het verblijf voor de gast als externe diensten herkenbaar zijn. Hetzelfde geldt voor externe diensten die reeds samen met de boeking van de accommodatie worden geregeld, voor zover deze in de uitnodiging tot inschrijving of de boekingsbevestiging uitdrukkelijk als externe diensten worden aangemerkt.

nl_NLDutch